Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg. Je kunt de webanalyse cookies instellingen aanpassen.
 

Waarom voedselveiligheid schoolkantines

Als school moet je aan de Warenwet houden, net als iedereen die op een of andere manier met voedsel werkt. De Hygiënecode en de HACCP-methode bieden handvatten om het bereidingsproces in kaart te brengen en zo veilig mogelijk te houden.

Als schoolkantine gebruik je de Hygiënecode voor cateringorganisaties. Deze wordt uitgegeven via de Vereniging Cateringorganisaties ( Veneca). Hierin staat dat scholen in kaart moeten brengen wat mogelijke zwakke plekken in de bereiding van het eten zijn; momenten waarop er bacteriën in het eten zouden kunnen komen. 

Ook moet je als school maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat daarbij niets fout gaat. Denk bijvoorbeeld aan het controleren van de temperaturen en de houdbaarheidsdata van producten en ingrediënten. Hiervoor gebruik je het HACCP-systeem. HACCP staat voor Hazard Analysis of Critical Control Points oftewel Gevaren Analyse van Kritische Beheers Punten en bestaat uit deze 7 principes:

  1. Inventariseer alle potentiële gevaren.
  2. Stel de kritische beheerspunten (CCP’s) vast, de momenten waarop besmetting of bederf kan worden voorkomen of beperkt.
  3. Geef per CCP de kritische grenzen aan.
  4. Noteer hoe de CCP’s bewaakt ofwel ‘gemonitord’ worden.
  5. Noteer per CCP de verbeteringen die de veiligheid herstellen.
  6. Check regelmatig of de HACCP-aanpak goed werkt.
  7. Schrijf alles goed op, leg vast wat je hebt aangepast en hoe. 

Voor kantines is er een versoepeling van de regels: de vrijstelling gekoeld bewaren. Hierin staat dat gekoelde producten maximaal 2 uur ongekoeld bewaard mogen worden. Dit betekent dat je dus ook binnen de HACCP-wetgeving de broodjes op deze manier mag aanbieden.

Controle NVWA

De controleur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kan langskomen om te controleren of er hygiënisch wordt gewerkt. Als een school het voedselveiligheidssysteem niet goed gebruikt, krijgen ze een waarschuwing. Bij herhaling kan een proces-verbaal volgen en kan vervolgens een boete worden opgelegd. Kijk voor meer informatie op de website van de NVWA

Aansprakelijkheid

Een HACCP-systeem biedt de school ook bescherming als er toch iets fout is gegaan. Bijvoorbeeld iemand die ziek wordt van salmonella in de kip of een glassplinter in de salade. Hij of zij kan de ‘leverancier’ dan aansprakelijk stellen. Is dit de kantine van een school, dan moet de school kunnen aantonen dat er alles aan gedaan is om een goed product te leveren. Dit kan alleen met een goed gecontroleerd systeem waarin de hygiënische werkwijze is vastgelegd, zoals met de HACCP. Wanneer een schoolkantine niets controleert, is het risico van schadeclaims na een fout erg groot. 

Wie verdiende er al een Schoolkantine Schaal?
Overzicht

Zoek je een middelbare school met een gezonde schoolkantine? Je kunt zoeken op een specifieke school of per provincie kijken welke scholen een Schoolkantine Schaal hebben.