Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg. Je kunt de webanalyse cookies instellingen aanpassen.
 

Gezonde School

De Gezonde School-aanpak is een effectieve manier om aan gezondheid te werken op school. Door structureel en integraal aan het thema voeding te werken, is de kans op het bereiken van langetermijneffecten het grootst.

De Gezonde Schoolkantine is een belangrijk onderdeel van de Gezonde School-aanpak.
Heeft jullie school een zilveren of gouden Schoolkantine Schaal bemachtigd en willen jullie een gezonde leefstijl op school integraal aanpakken? Bekijk dan of jullie het themacertificaat Voeding van het vignet Gezonde School kunnen behalen.

Het themacertificaat Voeding behalen

Voor het themacertificaat Voeding moet een school werken aan gezondheidsbevordering via de vier ‘pijlers’:

  1. Educatie: de school besteedt in de lessen structureel aandacht aan het thema voeding. De school kan gebruik maken van eigen lesmaterialen, erkende lespakketten of andere lesmaterialen. Erkende lespakketten zijn voor vo: ‘Weet Wat Je Eet’ en ‘DOiT’, voor mbo: ‘Vitaal mbo’, ‘Weet Wat Je Eet’ en ‘Een Gezonde Start’ en voor praktijkscholen en vso: ‘Smaaklessen’ en ‘Ik eet het beter.’
  2. Signaleren: De school heeft inzicht in voedingsgewoonten en het gewicht van leerlingen. Daarnaast worden signalen rondom die gebieden besproken en opgepakt in een bestaand zorgteam van de school én informeert de school leerlingen en ouders bij wie zij terecht kunnen voor vragen of hulp rondom die gebieden.
  3. Omgeving: In een gezonde schoolomgeving worden leerlingen en medewerkers gestimuleerd om gezondere keuzes te maken. De schoolkantine voldoet aan minimaal niveau zilver volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum én stimuleert water drinken.
  4. Beleid: afspraken en/of gedragsregels rondom het thema voeding zijn vastgelegd in beleid waardoor de school zich verzekert van een blijvende en structurele aandacht voor het onderwerp. Leerlingen, ouders en medewerkers worden door de school betrokken bij de beleidsvorming, actief geïnformeerd over het beleid en het beleid wordt regelmatig geëvalueerd.

Themacertificaat Voeding behaald

Als je als school aan alle 4 de pijlers voldoet, kan je het themacertificaat Voeding aanvragen en mag je de school 3 jaar lang een Gezonde School noemen met het themacertificaat Voeding. Let wel op: Één van de pijlers is een Schoolkantine Schaal met minimaal niveau zilver. De schaal is 1 jaar geldig en moet je elk schooljaar opnieuw aanvragen, anders is het themacertificaat niet meer geldig.

Bekijk de exacte criteria op de site van de Gezonde School:

Aan de slag voor 1 september
Bekijk wat jij kunt doen

Vanaf 1 september 2020 vervalt de overgangsregeling. Bepaalde criteria worden wat strakker.