Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg. Je kunt de webanalyse cookies instellingen aanpassen.
Menu
Zoek
Kantinescan

Gezonde School

Wanneer je een kantine op niveau zilver, goud of ideaal hebt volgens de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen van het Voedingscentrum, dan ben je als school nog maar een paar stappen verwijderd van het behalen van het themacertificaat Voeding van het vignet Gezonde School. Een gezondere kantine is namelijk een belangrijk onderdeel van dat themacertificaat.

Logo Gezonde School

Wat is de Gezonde Schoolaanpak?

De Gezonde School-aanpak is een effectieve manier om aan gezondheid te werken op school. Door structureel en integraal aan het thema voeding te werken, is de kans op het bereiken van langetermijneffecten het grootst.

Het themacertificaat Voeding behalen

Om scholen te helpen zelfstandig het themacertificaat Voeding te behalen, is er een interactieve werkboek beschikbaar. Het werkboek kan gedeeltelijk of volledig worden ingevuld:
Werkboek Deel 1 (pdf)
Werkboek Deel 2 (pdf)

In het kort moet je voor het themacertificaat Voeding werken aan 4 pijlers.

1. Een pijler is dat je een gezondere schoolkantine hebt volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum. Dus dat je een zilveren, gouden of ideale Schoolkantine Schaal hebt. Hierin zit ook dat je laat zien dat je water drinken stimuleert.

Verder moet je voldoen aan 3 andere pijlers:

2. Besteed in de lessen structureel aandacht aan voeding. We hebben de mogelijke lespakketten op een rij gezet op de website van het Voedingscentrum voor vo en mbo. Praktijkscholen en vso kunnen ook gebruik maken van de pakketten voor de basisschool.

3. De school heeft inzicht in voedingsgewoonten en het gewicht van leerlingen. Daarnaast worden signalen rondom die gebieden besproken en opgepakt in een bestaand zorgteam van de school. Ook informeert de school leerlingen en ouders bij wie zij terecht kunnen voor vragen of hulp rondom die gebieden.

4. Je hebt afspraken vastgelegd in beleid. Ook daar voldoe je al bijna aan als je een zilveren, gouden of ideale kantine hebt. Dat beleid moet aangevuld zijn met afspraken over pijler 2 en 3. Leerlingen, ouders en medewerkers worden door de school betrokken bij de beleidsvorming, actief geïnformeerd over het beleid en het beleid wordt regelmatig geëvalueerd.

Themacertificaat Voeding behaald

Als je als school aan alle 4 de pijlers voldoet, kan je het themacertificaat Voeding aanvragen en mag je de school 3 jaar lang een Gezonde School noemen met het themacertificaat Voeding. Let wel op: één van de pijlers is een Schoolkantine Schaal met minimaal niveau zilver. De schaal is 1 jaar geldig en moet je elk schooljaar opnieuw aanvragen, anders is het themacertificaat niet meer geldig.

Bekijk de exacte criteria op de site van de Gezonde School: